APMISV1.0

ระบบจองบัตรงานศิษย์เก่า ครั้งที่ 4

บัตรราคา 500
รวมเงิน -

หมายเหตุ :

- เมื่อกด จองบัตร เรียบร้อยแล้ว แอดไลน์ สมาคมศิษย์เก่า พ.ม. เพื่อติดต่อชำระเงิน และรับส่วนลด 200 บาท สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
- ราคาบัตรหน้างาน 500 บาท เท่านั้น (ไม่มีส่วนลด)